〈   HOME

2019 춘계학술발표대회

2019.05.10.(금) ~ 2019.05.11.(토)


· Jisu Hwang, Incheol Kim, “Real-Time Visual Grounding for Natural Language Instructions with Deep Neural Network”, 2019

  • 주최 : 한국정보처리학회
  • 장소 : 숭실대학교
  • 참가인원 : 황지수(석사)
  • 수상 : 우수논문상 - 황지수